logo Studio Harmonie Kuřim

Studio zdraví Harmonie

Telefon: 732 764 533
E-mail:

Adresa studia:
Vrchlického 436, 644 34 Kuřim

IČO: 65345321

Analýza organismu třemi možnostmi


TCM - tradiční čínská medicína

Je spolehlivou diagnostickou metodou ověřenou 4tisíciletou tradicí. Vyzná se v moři rozdílných symptomů, jež klasická medicína nedokáže spojit v ucelenou diagnózu. Velmi podrobnou anamnézou a analýzou z jazyka lze určit nerovnováhu v organismu a eventuální příčiny symptomů. Po určení tzv. „čínské diagnózy“ je vhodné organismus uvést znovu do harmonie pomocí individuálního jídelníčku - bylinných směsí či čajů.

Oberon System Quantum

Biorezonanční přístroj OBERON SYSTÉM QUANTUM patří k již známým technologiím v informační medicíně, která má stále se rozšiřující uplatnění a je medicínou budoucnosti.

Na základě počítačové kvantové technologie vyhodnocuje energetický stav lidského těla, jednotlivých orgánů, tkání a buněk.

 Vyšetření probíhá 30- 60 min. Dokáže vyhodnotit zátěže organismu bakteriální, virové a plísňové. Dále – Ph organismu /překyselení/– náchylnost k určitým onemocněním – diagnostiku dle pentagramu dle tradiční čínské medicíny – Dále dokáže nastavit léčebné návrhy potravními doplňky, bylinami či potravinami – na základě rezonance s daným organismem lze přetestovat vhodnost použití již užívaných či navrhovaných léčiv, bylin apod.-lze využít i nově nainstalovaný program kvantové harmonizace organismu.

Analýzy systémem HBS

Nabízíme komplexní přehled o Vaší kondici organismu pomocí přístroje HBS /Human body scanner/. Přístroj HBS je zkonstruován tak, aby za použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat jemné elektromagnietické vlnění, které vytváří lidský organismus a provést jeho analýzu až na úroveň vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk. Pomocí snímáíní elektromagnetického vlnění, které vysílají buňky v lidském těle, lze získat přehledný a obsáhlý výstup.

Přístroj HBS tak upozorní na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možno hledat příčiny. Podle výsledků měření HBS je možno navrhnout i optimální doporučení pro léčbu nebo zlepšení stavu a tedy i naměřených hodnot.

Každému stavu těla odpovídá uričtý typ elektromagnetického záření. Pokud je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné a má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy. Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromangnetického záření detekovat. Energie elekromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je velmi malé, ale je měřitelné.

Skenování těla pomocí přístroje HBS netrvá déle než minutu. Výstupem skenování HBS jsou obsáhlé reporty testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a komentáři, jež je možno prohlédnout na obrazovce počítače, případně vytisknout na tiskárně.